ראשיה של סוס בוגר על סייח צעיר

נולד לכם סייח ואין לכם ראשייה קטנה שמתאימה ? 

אפשר להשתמש בראשיה של סוס בוגר גם לסייחים צעירים